Kruszarka do kamienia, betonu i żelbetu

Developer i Recykling Sp. z o.o Śląsk

Developer i Recykling Sp. z o.o.

ul. Młodego Górnika 2D
Zabrze (Śląsk)


PROJEKT UNIJNY


Zdjęcie - nagłówek treści
 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

 

„Wzrost konkurencyjności Developer i Recykling Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego urządzenia i wprowadzenie nowych usług”

Developer i Recykling Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 466 160,00 zł; wartość dofinansowania: 595 000,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.