Kruszarka do kamienia, betonu i żelbetu

Developer i Recykling Sp. z o.o Śląsk

Developer i Recykling Sp. z o.o.

ul. Młodego Górnika 2D
Zabrze (Śląsk)


KONTAKT


Developer i Recykling Sp. z o.o.
ul. Młodego Górnika 2D
Zabrze (os. Młodego Górnika)

tel. 032 376 16 10;
fax: 032 376 16 11
tel. kom. 660 765 684
Email: developer@vp.pl

Prezes Zarządu: mgr Paweł Bomba
Wiceprezes Zarządu:mgr Joanna Wielopolska-Hawel
 
NIP: 648-23-66-960
REGON: 276980869
KRS: 0000037155

Administratorem danych osobowych Developer i Recykling Sp. z o.o. (ul. Młodego Górnika 2 D, 41 – 808 Zabrze). Dane, które zbieramy to Twój adres poczty elektronicznej oraz takie informacje, które nam dobrowolnie prześlesz. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Developer i Recykling Sp. z o.o., w szczególności osoby obsługujące adres: developer@vp.pl Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem kontaktu z naszej strony oraz pomocy w rozwiązaniu Twojej sprawy. Masz prawo do żądania od Developer i Recykling Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy). Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zapewnienia kontaktu z Developer i Recykling Sp. z o.o. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. Twoje dane będą przetwarzane przez 2 lata w celach dowodowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.